Τα ευγενή αέρια

Το αργόν , Αr , που αποτελεί το 0.93% v/v του αέρα, μαζί με το ήλιο , He , το νέον , Ne , το κρυπτόν , Kr , το ξένον , Xe , και το ραδόνιο , Rn , αποτελούν μια ομάδα χημικών στοιχείων που καλούνται ευγενή αέρια . Το όνομά τους οφείλεται στη μεγάλη αδράνειά τους. Αντιδρούν πολύ δύσκολα με άλλα στοιχεία ή χημικές ενώσεις. Από αυτά το νέον υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα σε συγκέντρωση 0,001% v/v και το ήλιο σε 0,001% v/v.

Τα ευγενή αέρια χρησιμοποιούνται για την προστασία ευπαθών μετάλλων όπως το τιτάνιο και το ζιρκόνιο κατά τη συγκόλλησή τους. Το ήλιο χρησιμοποιείται σαν πληρωτικό αέριο στα αερόστατα.

Επίσης χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λαμπτήρων υψηλής απόδοσης, καθώς και έγχρωμων λαμπτήρων.