Το χλωριούχο νάτριο, το χρώμα των δεικτών και το pH

άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...Στην προσομοίωση "Το χλωριούχο νάτριο, το χρώμα των δεικτών και το pH" έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα υδροχλωρικού οξέος (HCl), υδροξειδίου του νατρίου (Na + ΟΗ - ) και χλωριούχου νατρίου (Na + Cl - ), δείκτες, καθαρό νερό, πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί. Τα διαλύματα του οξέος και της βάσης είναι ισοδύναμα, δηλαδή με άλλα λόγια, περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων στη μονάδα του όγκου.

Μπορείτε να προσθέτετε ποσότητα διαλύματος οξέος, βάσης, άλατος ή νερού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να προσθέσετε σταγόνες από οποιοδήποτε δείκτη ή να μετρήσετε το pH με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Στο ίδιο ποτήρι που περιέχει οξύ ή βάση μπορείτε να προσθέσετε και δεύτερη ίση ποσότητα διαλύματος βάσης ή οξέος αντίστοιχα.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης.

 Άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...