Διάσταση χλωριούχου νατρίου

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείς να παρακολουθήσεις τη κρυσταλλική δομή του χλωριούχου νατρίου και την καταστροφή των κρυστάλλων του από τα μόρια του νερού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσταση του χλωριούχου νατρίου όταν διαλύεται στο νερό.