Η παραγωγή του χαρτιού

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται όλα τα στάδια παραγωγής του χαρτιού:

το κόψιμο των δένδρων, η αποφλοίωση και ο τεμαχισμός των κορμών, η παραλαβή της κυτταρίνης, η πολτοποίησή της με νερό, η πίεση του πολτού σε πιεστήρια, το στέγνωμα και το κόψιμο του χαρτιού σε φύλλα.