Το εργαστήριο με τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα

Στην προσομοίωση αυτή μπορείς να πειραματιστείς ελεύθερα με τα οξέα τις βάσεις και τα άλατα. Αν αντιμετωπίσεις προβλήματα μπορείς να συμβουλευτείς τον καθηγητή σου.