Το χλωριούχο νάτριο, το χρώμα των δεικτών και το pH

Το σχετικό φύλλο εργασίας μπορεί να εκτυπωθεί ή να συμπληρωθεί αυτόματα.