Παρουσιάσεις

 • Διαμόρφωση γυαλιού

  Στην παρουσίαση αυτή, ειδικοί τεχνίτες "φυσάνε" το ρευστοποιημένο γυαλί με αέρα, διαμορφώνοντας περίτεχνα αντικείνενα

 • Παραγωγή γυαλιού

  Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσουμε τα βασικά στάδια παραγωγής γυαλιού. Από την ανάμιξη των συστατικών του, μέχρι την ομογενοποίηση και ρευστοποίησή του σε υψηλές θρμοκρασίες.

 • Πως σχηματίστηκαν οι γαιάνθρακες

  Σε αυτή την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχηματισμό των γαιανθράκων κατά την τριτογενή και τεταρτογενή γεωλογική περίοδο από φυτικούς, κυρίως, οργανισμούς.

 • H δομή του γραφίτη

  Στην παρουσιάση αυτή φαίνεται η δομή του γραφίτη και συγκεκριμένα, η διάταξη στο χώρο των ατόμων του άνθρακα.

  Σε αυτήν τη χαρακτηριστική δομή οφείλονται όλες οι ιδιότητες του γραφίτη, όπως η μαλακότητά του, το χρώμα του και η ιδιότητά του να "γράφει".

 • H δομή του διαμαντιού

  Στην παρουσιάση αυτή φαίνεται η δομή του διαμαντιού και συγκεκριμένα η διάταξη στο χώρο των ατόμων του άνθρακα.

 • Γιατί σκληραίνει ο σοβάς;

  Στο πείραματα αυτά παρασκευάζεται σοβάς από ασβέστη, άμμο και νερό, ελέγχεται η δυνατότητά του να συγκολλά οικοδομικά υλικά και ερευνάται ποιά χημική ένωση είναι υπεύθυνη για τη σκλήρυνσή του.

 • Παραγωγή τσιμέντου

  Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσουμε τα βασικά στάδια παραγωγής του τσιμέντου.

  Είναι μίγμα πολλών χημικών ενώσεων, κυρίως του ανθρακικού ασβεστίου και ενώσεων του πυριτίου και αργιλίου.

 • Χρήσεις διοξειδίου του άνθρακα

  Το διοξείδιο του άνθρακα, CO   2 , χρησιμοποιείται στα ανθρακούχα ποτά, ως πυροσβεστικό μέσο και με τη μορφή του "ξηρού πάγου" ως ψυκτικό μέσο.

 • H δομή των μετάλλων

  Στην παρουσίαση αυτή διευκρινίζεται ότι η ιδιαίτερη δομή των μετάλλων και συγκεκριμένα η διάταξη των ατόμων στο χώρο και η συνεχής κίνηση των ηλεκτρονίων τους, έχει ως αποτέλεσμα πολλές από τις ιδιότητές τους, όπως η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, κ.α.

Pages