Διαμόρφωση γυαλιού

Στην παρουσίαση αυτή, ειδικοί τεχνίτες "φυσάνε" το ρευστοποιημένο γυαλί με αέρα, διαμορφώνοντας περίτεχνα αντικείνενα