Γιατί σκληραίνει ο σοβάς;

Στο πείραματα αυτά παρασκευάζεται σοβάς από ασβέστη, άμμο και νερό, ελέγχεται η δυνατότητά του να συγκολλά οικοδομικά υλικά και ερευνάται ποιά χημική ένωση είναι υπεύθυνη για τη σκλήρυνσή του.

Διαπιστώνεται ότι η σκλήρυνσή του οφείλεται στην επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση:

Ca(OH)   2 (s) + CO  2 (s) CaCO  3 (s) + H   2 Ο(l)