Θέματα Ιστορίας της Χημείας

Ιστορία της ανακάλυψης του ατόμου Η ανακάλυψη και ονοματοθεσία των στοιχείων Τυχαίες ανακαλύψεις στη Χημεία
Mια συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των ιδεών από την πρώτη πρόταση για την ύπαρξη ατόμων μέχρι και τις σύγχρονες εξελίξεις για την ολοκλήρωση της γνώσης μας γι αυτά. Παρουσιάζονται πληροφορίες για τα στοιχεία που ήταν γνωστά σε διάφορες χρονικές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας και της διαδρομής της επιστήμης της Χημείας. Περιγράφονται συνοπτικά μερικές σημαντικές τυχαίες ανακαλύψεις που οδήγησαν στην παραπέρα έρευνα και την σύνθεση ή τη μελέτη ιδιοτήτων ενώσεων που βρήκαν εκτεταμένη χρήση και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας.
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. - Δ.Π.Μ.Σ. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες © ΔιΧηΝΕΤ 2012
HTML5 Powered with CSS3 / Styling