Το πεχαμετρικό χαρτί

Το πεχαμετρικό χαρτί που ονομάζεται και γενικός δείκτης ή δείκτης universal, είναι ειδικό απορροφητικό χαρτί που έχει διαποτιστεί με μίγμα δεικτών και έχει τη δυνατότητα να παίρνει χαρακτηριστικό χρώμα, όταν διαβραχεί με διάλυμα του οποίου την τιμή pH θέλουμε να προσδιορίσουμε.

Στο εμπόριο το πεχαμετρικό χαρτί διατίθεται είτε σε ρολό από το οποίο κόβουμε κομμάτια ή σε μικρά κομμάτια που είναι προσκολλημένα σε πλαστική βάση.

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται το πεχαμετρικό χαρτί είναι πολύ απλός και σύντομος. Αρχικά διαβρέχεται το πεχαμετρικό χαρτί με το διάλυμα, του οποίου η τιμή pH θα προσδιοριστεί. Τότε το χαρτί παίρνει χαρακτηριστικό χρώμα, το οποίο συγκρίνεται με την κλίμακα (δειγματολόγιο) χρωμάτων που υπάρχει στο κουτί, όπου δίπλα σε κάθε χρώμα υπάρχει και η αντίστοιχη τιμή του pH. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται κατά προσέγγιση η τιμή pH του διαλύματος.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά πεχάμετρα.