Διύλιση αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο είναι μίγμα αερίων, υγρών και στερεών υδρογονανθράκων. Η πρώτη επεξεργασία μετά την εξόρυξή του, είναι ο διαχωρισμός των συστατικών του, η διύλισή του. Με τη διύλιση παραλαμβάνουμε διάφορα μίγματα υδρογονανθρακών, οι οποίοι όμως έχουν παρόμοιες φυσικές ιδιότητες. Έτσι, κάθε μίγμα προϊόν της διύλισης, όπως το ντίζελ ή η βενζίνη, περιέχει υδρογονάνθρακες με παραπλήσιο αριθμό ανθράκων και σημεία βρασμού.

Για τη διύλιση του πετρελαίου εκμεταλευόμαστε τις διαφορετικές θερμοκρασίες βρασμού των υδρογονανθράκων. Έτσι, θερμαίνουμε το πετρέλαιο σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να εξαερωθεί. Στη συνέχεια αρχίζουμε να ψύχουμε το αέριο μίγμα. Η ομάδα των υδρογονανθράκων με τα πιο ψηλά σημεία βρασμού θα υγροποιηθεί πρώτη, ενώ αυτοί με τα χαμηλά σημεία βρασμού τελευταίοι. Η μεθοδος καλείται κλασματική απόσταξη, πραγματοποιείται στα διυλιστήρια και περιγράφεται στη σχετική παρουσίαση.

Το προϊόντα διύλισης καλούνται κλάσματα πετρελαίου και είναι υλικά πολύ γνωστά σε όλους μας: υγραέρια, βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, ορυκτέλαια, παραφίνη, άσφαλτος, κ.α.

Παρακάτω δίνονται οι περιοχές των σημείων βρασμού και το εύρος των ατόμων του άνθρακα των μιγμάτων υδρογονανθράκων που αποτελούν τα κλάσματα του πετρελαίου και οι χρήσεις των κλασμάτων αυτών.