Απλοί κανόνες ονοματολογίας των αλάτων

Ο μοριακός τύπος των αλάτων

Ο γενικός μοριακός τύπος των αλάτων είναι Μ ψ Α όπου Μ είναι το μέταλλο ή το πολυατομικό ιόν ΝΗ 4 + , Α είναι το αμέταλλο ή κάποιο αρνητικό πολυατομικό ιόν (όπως το SO 4 2 - ποτέ όμως ΟΗ - ) και ψ, x είναι τα φορτία των Μ και Α αντίστοιχα χωρίς τα πρόσημα τους.

Έτσι όταν πρόκειται να γραφτεί μοριακός τύπος ενός άλατος που θα αποτελείται από ασβέστιο και χλώριο ακολουθείται η παρακάτω πορεία.

1ο. Βήμα:

Γράφεται αριστερά το ιόν του μετάλλου και δίπλα του, απο δεξιά, το ιόν του αμέταλλου: Ca+2 Cl-1

2ο. Βήμα:

Tο φορτίο του μετάλλου (+2 για το ασβέστιο) γράφεται χωρίς το πρόσημο του ως δείκτης στο αμέταλλο. Ενώ το φορτίο του αμέταλλου (-1 για το χλώριο), χωρίς το πρόσημο του, γράφεται ως δείκτης στο μέταλλο.
Έτσι προκύπτει: Ca 1 Cl 2
όταν ο δείκτης είναι 1 παραλείπεται οπότε ο μοριακός τύπος του άλατος θα είναι CaCl 2 .

Κατά τον ίδιο τρόπο ο μοριακός τύπος του NaCl προέκυψε ως εξής:
Τα ιόντα από τα οποία αποτελείται είναι Νa +1 και Cl -1.
Στη συνέχεια το φορτίο του ενός ιόντος, χωρίς το πρόσημο του, γίνεται δείκτης του άλλου και προκύπτει Νa1 Cl 1 και επειδή ο δείκτης 1 παραλείπεται προκύπτει το άλας ΝaCl .

Ονοματολογία των αλάτων

Τα άλατα όπως φαίνεται και από το μοριακό τους τύπο αποτελούνται από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος προέρχεται από το οξύ που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την σύνθεση του άλατος. Έτσι το όνομα του άλατος που παρασκευάστηκε από ανθρακικό οξύ ξεκινάει με το πρόθεμα ανθρακικό-. Το όνομα των αλάτων που φτιάχνονται με θειικό οξύ ξεκινούν με το πρόθεμα θειικό- κ.ο.κ..

Το δεύτερο μέρος είναι το όνομα του μετάλλου που περιέχεται στη βάση (η οποία συμμετείχε στην αντίδραση εξουδετέρωσης) ή του δραστικού μετάλλου όταν πρόκειται για άλας που προέρχεται από αντίδραση οξέος με δραστικό μέταλλο.

Οξύ Μέταλλο Άλας
Ανθρακικό οξύ Υδροξείδιο του νατρίου Ανθρακικό νάτριο
Ανθρακικό οξύ Υδροξείδιο του ασβεστίου Ανθρακικό ασβέστιο
Θειικό οξύ Μαγνήσιο Θειικό μαγνήσιο
Θειικό οξύ Υδροξείδιο του ασβεστίου Θειικό ασβέστιο
Νιτρικό οξύ Υδροξείδιο του καλίου Νιτρικό κάλιο
Νιτρικό οξύ Υδροξείδιο του αργύρου Νιτρικό άργυρο
Οξικό οξύ Υδροξείδιο του νατρίου Οξικό νάτριο

Το όνομα των αλάτων που παρασκευάζονται από υδροχλωρικό οξύ, ξεκινά με το πρόθεμα χλωριούχο- και στη συνέχεια ακολουθεί το όνομα του μετάλλου της βάσης που το περιείχε ή του μετάλλου που αντέδρασε απευθείας με το υδροχλωρικό οξύ.

Οξύ Μέταλλο Άλας
Υδροχλωρικό οξύ Ψευδάργυρος Χλωριούχο ψευδάργυρο
Υδροχλωρικό οξύ Υδροξείδιο του νατρίου Χλωριούχο νάτριο

Η αμμωνία (ΝΗ3) σχηματίζει αμμωνιακά άλατα όταν αντιδρά με οξέα. Έτσι η αμμωνία με υδροχλωρικό οξύ δίνει χλωριούχο αμμώνιο. Με ανθρακικό οξύ δίνει ανθρακικό αμμώνιο κ.ο.κ.