Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας

Ένας σύγχρονος Περιοδικόs Πίνακα αποτελείται από 7 οριζόντιες σειρές που ονομάζονται περίοδοι και αριθμούνται από 1 έως 7.

Τα στοιχεία τοποθετούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. Έτσι, διαπιστώνεται εύκολα ο νόμος της περιοδικότητας, δηλαδή η περιοδική μεταβολή των ιδιοτήτων των στοιχείων, ανάλογα με τη μεταβολή του ατομικού τους αριθμού.

Η ταξινόμηση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες να τοποθετούνται στην ίδια κατα κόρυφη στήλη. Οι στήλες ονομάζονται ομάδες. Yπάρχουν 18 ομάδες και αριθμούνται απο 1 έως 18.

Έτσι, για παράδειγμα, το Li (Z=3) είναι εύτηκτο και αντιδρά έντονα με το νερό. Από κάτω του, στην ίδια, ομάδα είναι το Na (Ζ=11) και το Κ (Ζ=19) με τις ίδιες περίπου ιδιότητες.

Οι πιο δημοφιλείς ομάδες του Περιοδικού Πίνακα είναι γνωστές με χαρακτηριστικά ονόματα. Η 1  η είναι η ομάδα των αλκαλίων, η 2  η ομάδα των αλκαλικών γαιών, η 17  η των αλογόνων και η 18  η η ομάδα των ευγενών αερίων.