Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα

Τα άλατα ανάλογα με τη διαλυτότητα τους στο νερό διακρίνονται σε ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα.
Παράδειγμα ευδιάλυτου άλατος στο νερό είναι το χλωριούχο νάτριο που παρασκευάζεται από την ανάμειξη διαλυμάτων υδοχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου (εξουδετέρωση).

Από την άλλη μεριά κατά την ανάμιξη ανθρακικού οξέος (H 2 CO 3 ) και υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH) 2 ) σχηματίζεται στον πυθμένα του δοχείου στερεό ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ) που είναι ίζημα.

Γενικά διαλυτότητα μιας ουσίας, ορίζεται η μέγιστη δυνατή ποσότητα της ουσίας που μπορεί για ορισμένη θερμοκρασία να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη. Συνήθεις διαλύτης είναι το νερό.
Οι διαλυτότητα εκφράζεται σαν τα γραμμάρια του άλατος που μπορούν να διαλυθούν σε 100 γραμμάρια νερού στους 25 ο C.

Οι διαλυτότητες μερικών από τα σπουδαιότερα άλατα δίνονται στο πίνακα που ακολουθεί:

Άλας Χημικός τύπος Διαλυτότητα
(gr άλατος/100gr νερού)
Χλωριούχο νάτριο NaCl 36
Βρωμιούχο νάτριο NaBr 95
Ιωδιούχο νάτριο NaI 185
Ιωδιούχο κάλιο KI 148
Νιτρικός άργυρος AgNO3 245
Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 Σε ίχνη διαλυτό (0,0013)
Θειικό ασβέστιο CaSO4 Δυσδιάλυτο (0,21)
Χλωριούχος άργυρος AgCl Αδιάλυτο (0,0000001)
Φωσφορικό ασβέστιο Ca3(PO4)2 Δυσδιάλυτο (0,002)