Το υδροξείδιο του ασβεστίου στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Παραγωγή γυαλιού
Παραγωγή σόδας
Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή τσιμέντου
Γεωργία για μείωση οξύτητας εδάφους