Οι υδρογονάνθρακες με λιγα λόγια
  • Οι ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και μερικά άλλα άτομα και καλούνται οργανικές ενώσεις και η ο κλάδος της χημείας τις εξετάζει Οργανική Χημεία.
  • Ο άνθρακας έχει τέσσερεις μονάδες συγγένειας.
  • Oι υδρογονάνθρακες είναι οι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο και διακρίνονται σε κορεσμένους ή ακόρεστους και κυκλικούς ή άκυκλους
  • Για το συμβολισμό των οργανικών ενώσεων χρησιμοποιούμε το μοριακό, το συντακτικό και τον εμπειρικό τύπο.
  • Οι υδρογονάνθρακες είναι συστατικά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που είναι τα κυριότερα καύσιμα.
  • Η καύση των υδρογονανθράκων αποδίδει θερμότητα και καυσαέρια. Κατά την πλήρη καύση τους προκύπτει διοξείδιο του άνθρακα και νερό, ενώ κατά την ατελή καύση τους μονοξείδιο του άνθρακα και νερό ή άνθρακας και νερό.
  • Τα προϊόντα της ατελούς καύσης των καυσίμων είναι οι κυριότεροι ρύποι της ατμόσφαιρας μαζί με τα οξείδια του αζώτου και του θείου.