Φυσικές ιδιότητες των αλογόνων

Τα αλογόνα είναι τοξικά, σχηματίζουν διατομικά μόρια και διαλύονται ελάχιστα στο νερό. Αντιδρούν με μέταλλα και σχηματίζουν άλατα. Γι' αυτό ονομάζονται αλογόνα (= γόνοι άλατος).

Είναι πολύ δραστικά αμέταλλα και έτσι δεν τα βρίσκουμε στη φύση ελεύθερα, αλλά μόνο με τη μορφή ενώσεών τους και κυρίως αλάτων.

Το πιο διάσημο από αυτά είναι το χλωριούχο νάτριο, NaCl.