Το θειικό οξύ στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών
Παραγωγή υφάνσιμων υλών
Παραγωγή χρωμάτων
Βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων
Βιομηχανική παραγωγή χημικών
Παραγωγή καλλυντικών
Καθαρισμός των ορυκτελαίων