Ανθρακικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Υπάρχουν ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, αλλά δεν θεωρούνται οργανικές. Αυτές είναι τα ανθρακικά άλατα, όπως το μάρμαρο (CaCO 3 ), τo ανθρακικό οξύ, H 2 CO 3 , και τα οξείδια του άνθρακα CO και CO 2 .

Οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα, CO 2 , είναι πολλές. Μια χρήση που όλοι γνωρίζουμε, είναι τα "ανθρακούχα ποτά", δηλαδή κυρίως αναψυκτικά, τα οποία μόλις τα ανοίξουμε, αφρίζουν. Η παρουσία του CO δίνει στο ποτό το χαρακτηριστικό "κάψιμο" στο λαιμό.

Όταν το CO 2   ψυχθεί σε θερμοκρασία -78 ο C, στερεοποιείται και χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό μέσο. Το CO στην περίπτωση αυτή ονομαζεται "ξηρός πάγος".