Γυαλί και κεραμικά

Το γυαλί παράγεται σε φούρνους με θερμοκρασία περίπου 1450 o C από μίγμα ασβεστόλιθου, CaCO 3, άμμου, SiO 2, και ανθρακικού νατρίου, Na 2 CO 3 .

Σε αυτή την υψηλή θερμοκρασία, τα συστατικά ομογενοποιούνται. Πολλές φορές μέσα στο μίγμα προστίθενται και σπασμένα γυαλιά. Για αυτό τον λόγο είναι άλλωστε σημαντική και η ανακύκλωση του γυαλιού.

Το ρευστό γυαλί χύνεται σε καλούπια ή "φυσιέται" με αέρα και κατασκευάζονται διάφορα αντικείμενα. Πριν από αρκετά χρόνια, η διαμόρφωση του γυαλιού γινόταν αποκλειστικά σε ειδικά εργαστήρια ή εργοστάσια από εξειδικευμένους τεχνίτες. Ήταν μια πολύ δύσκολη τέχνη και έτσι, τα γυάλινα αντικείμενα ήταν πολύ ακριβά. Σήμερα το γυαλί διαμορφώνεται σε μεγάλα εργοστάσια με την βοήθεια ειδικών μηχανημάτων.

Το γυαλί είναι διαφανές, πολύ σκληρό, σε υψηλές θερμοκρασίες διαμορφώνεται εύκολα, είναι κακός αγωγός της θερμότητας και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μονωτής.

Με τη χρήση Κ 2 CO αντί Na 2 CO προκύπτει γυαλί πιο σκληρό και διαφανές. Με προσθήκη οξειδίων του μολύβδου παράγονται τα κρύσταλλα, ενώ με προσθήκη οξειδίων άλλων διαφόρων στοιχείων, παράγονται τα θερμοανθεκτικά (pyrex) και τα έγχρωμα γυαλιά.

Τα πιάτα, τα βάζα και άλλα τέτοια αντικείμενα, είναι κεραμικά. Αποτελούνται από άργιλλο που είναι μίγμα ενώσεων που περιέχουν βασικά αργίλιο, πυρίτιο και οξυγόνο και είναι συστατικό των αργιλικών εδάφων. Όταν στην άργιλο προσθέσουμε νερό σχηματίζεται μια μάζα (πηλός), την οποία μπορούμε να διαμορφώσουμε εύκολα, είτε με τα χέρια μας είτε με την βοήθεια του κεραμικού τροχού και να της δώσουμε διάφορα σχήματα. Στη συνέχεια πυρώνουμε τα κεραμικά αντικείμενα σε υψηλή θερμοκρασία και σκληραίνουν.

Εκτός από τα απλά κεραμικά αντικείμενα, όπως τα κεραμίδια, οι στάμνες κ.α., υπάρχουν και κεραμικά καλύτερης ποιότητας, όπως η πορσελάνη, η οποία περιέχει καολίνη, μια καθαρή μορφή αργίλου με λευκό χρώμα. Επίσης, τα πιάτα και τα είδη υγιεινής που κατασκευάζονται από ειδικό πηλό, τη φαγεντιανή γη, και τα πυρίμαχα κεραμικά που κατασκευάζονται από ειδική άργιλο που περιέχει οξείδιο του μαγνησίου, MgO.