Πετροχημεία

Τα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου είναι πρώτες ύλες για την παραγωγή πολλών υλικών που αποτελούνται από οργανικές ενώσεις, όπως τα λιπαντικά, οι διαλύτες, το αιθένιο, τα πλαστικά, ακόμα και το χλώριο, η χλωρίνη, η αμμωνία και η σόδα.

Ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την παραγωγή αυτών των προϊόντων ονομάζεται Πετροχημεία και τα προϊόντα πετροχημικά. Συνήθως δίπλα σε κάθε διυλιστήριο υπάρχει και ένα πετροχημικό εργοστάσιο.

Οι βασικές μονάδες ενός εργοστασίου φαίνονται παρακάτω.