Η αντίδραση των οξέων με το μάρμαρο

Τα οξέα αντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα και προκύπτει αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ).

Έτσι αν πέσει κάποιο οξύ π.χ. υδροχλωρικό οξύ (ΗCl) πάνω σε μάρμαρο το οποίο είναι ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ) παρατηρείται δημιουργία φυσαλίδων, γεγονός που δείχνει την απελευθέρωση αερίου που δεν είναι άλλο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ).

Τα οξέα αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο με την κιμωλία, τα όστρακα και το κέλυφος του αυγού που περιέχουν επίσης ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ), αλλά και με άλλα ανθρακικά άλατα, όπως το ανθρακικό νάτριο, δηλαδή τη γνωστή μαγειρική σόδα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την επίδραση ενός οξέος σε ένα ανθρακικό άλας παράγεται εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), ένα άλας που είναι συνήθως διαλυτό στο νερό και νερό (Η 2 Ο).

H γενική αντίδραση της επίδρασης οξέος σε ανθρακικά άλατα είναι ως εξής: