Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων

Ο χαλκός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο χρυσός και πολλά άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα εμφανίζουν σχετικά παρόμοιες ιδιότητες. Τα στοιχεία αυτά τα ονομάζουμε μέταλλα.

Όλα τα μέταλλα είναι στερεά, εκτός από τον υδράργυρο που είναι υγρός. Τα περισσότερα έχουν αργυρόλευκο χρώμα, εκτός από τον χαλκό που είναι κοκκινωπός και τον χρυσό που είναι κίτρινος.

Τα μέταλλα έχουν επίσης έντονη λάμψη και είναι ελατά και όλκιμα.

Ελατά σημαίνει ότι χτυπώντας τα με ένα σφυρί, όπως οι σιδεράδες, μπορούμε να τους δώσουμε οποιοδήποτε σχήμα. 'Ετσι μπορούν να μετατραπούν σε φύλλα, όπως οι λαμαρίνες.

Όλκιμα σημαίνει ότι μπορούν με κατάλληλη κατεργασια να μετατραπούν σε σύρματα.

Τα μέταλλα έχουν, γενικά, υψηλά σημεία τήξης. Αυτό σημαίνει ότι λιώνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό είναι πολλές φορές απαραίτητο για να τα μετατρέψουμε σε υγρά και να τους δώσουμε διάφορα σχήματα, χύνοντάς τα σε καλούπια.

Πράγματι, τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού, επιτρέπουν δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα να τα διαπερνά εύκολα.

Επίσης, είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, δηλαδή αν πλησιάσουμε το άκρο ενός σύρματος από σίδηρο στη φωτιά, σύντομα θα αισθανθούμε την αύξηση της θερμοκρασίας στο χέρι μας, στο άλλο άκρο του σύρματος.

 Τα μέταλλα, σε γενικές γραμμές, είναι σκληρά και χαράσσονται δύσκολα, όμως η σκληρότητα αυτή διαφέρει από μέταλλο σε μέταλλο. Το νάτριο, Na, είναι μαλακό σαν πλαστελίνη και κόβεται με το μαχαίρι, ενώ ο σίδηρος, Fe, είναι πολύ σκληρός.