Τα αλογόνα με λίγα λόγια
  • Αλογόνα ονομάζονται τα αμέταλλα στοιχεία που ανήκουν στην 17η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και είναι το Φθόριο, F, το Χλώριο, Cl, το Βρώμιο, Br, το Ιώδιο, I, και το Αστάτιο, At.
  • Τα αλογόνα είναι τοξικά και αντιδρούν με μέταλλα προς σχηματισμό αλάτων.
  • Όταν σε διαλύματα αλάτων αλογόνων προσθέσουμε ένα διαλυτό άλας αργύρου όπως τον νιτρικό άργυρο προκύπτουν δυσδιάλυτα αλογονούχα άλατα του αργύρου, όπως AgCl, AgBr ή AgI.
  • Οι εφαρμογές των αλογόνων είναι πολλές. Από τη χλωρίνη, τη χρήση χλωρίου και ιωδίου ως απολυμαντικά, τη χρήση του βρωμιούχου αργύρου στη φωτογραφία, μέχρι την πρόκληση τεχνητής βροχής με τον ιωδιούχο άργυρο.