Ο Άνθρακας και το Πυρίτιο με λίγα λόγια
  • Ο άνθρακας και το πυρίτιο είναι αμέταλλα στοιχεία και ανήκουν στην 14η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
  • Όλες οι ενώσεις του άνθρακα είναι οργανικές εκτός από το ανθρακικό οξύ και τα άλατά του και τα οξείδια του άνθρακα.
  • Τα κονιάματα είναι μίγματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των οικοδομικών υλικών. Αυτά είναι το τσιμέντο, που αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο και είναι ένα υδατοπαγές κονίαμα και το ασβεστοκονίαμα (σοβάς), που είναι ένα αεροπαγές κονίαμα.
  • Οι φυσικοί άνθρακες είναι κρυσταλλικοί (διαμάντι και γραφίτης) και άμορφοι (ανθρακίτης, λιθάνθρακας, λιγνίτης και τύρφη), ενώ οι τεχνητοί άνθρακες είναι το κωκ, ο ενεργός άνθρακας, ο ζωικός άνθρακας και τα ξυλοκάρβουνα.
  • Το διοξείδιο του πυριτίου, που αποτελεί το βασικό συστατικό της άμμου έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και σκληρότητά και είναι σχετικά χημικά αδρανές.
  • Το γυαλί παράγεται σε φούρνους υψηλών θερμοκρασιών από μίγμα ασβεστόλιθου, , άμμου, και ανθρακικού νατρίου, Να 2 CO 3 , ενώ τα κεραμικά αντικείμενα από άργιλλο (πηλό) που είναι μίγμα ενώσεων του αργιλίου, του πυρίτιου και του οξυγόνου.
  • Η λειτουργία των Η/Υ βασίζεται στις ημιαγωγικές ιδιότητες του πυριτίου, ενώ οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται από καθαρό διοξείδιο του πυριτίου.