Τα κράματα

Όταν ο χαλκός και ο κασσίτερος τηχθούν μαζί, προκύπτει ένα στερεό διάλυμα. Μετά την ψύξη του και τη στερεοποίησή του, προκύπτει ένα μεταλλικό υλικό που ονομάζεται μπρούντζος.

Όλα σχεδόν τα μεταλλικά υλικά γύρω μας, από τα νομίσματα μέχρι τα σφραγίσματα των δοντιών, είναι κράματα, τα οποία είναι συμπαγή μίγματα διαφόρων μετάλλων. Παράγονται με ανάμιξη και τήξη των συστατικών τους, σε διάφορες αναλογίες, μέσα σε χωνευτήρια. Πολλές φορές τα κράματα περιέχουν και αμέταλλα στοιχεία.

Τα γνωστότερα κράματα είναι ο χάλυβας (Fe + C, ελατήρια), ο μπρούντζος (Cu + Sn, καμπάνες) και το ντουραλουμίνιο (Al + Cu + Mg, αεροναυπηγική).