Αναγκαιότητα ταξινόμησης των στοιχείων

Μέχρι το 1700 μ.Χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει μόνο 15 στοιχεία. Την εποχή εκείνη βέβαια δεν υπήρχε ανάγκη να τοποθετηθούν τα στοιχεία αυτά σε ομάδες, επειδή ακριβώς ήταν πολύ λίγα!

Όμως το 1860 μ.Χ. ο άνθρωπος, είχε ανακαλύψει περίπου 60 στοιχεία, τα οποία είναι πολλά. Επομένως, έπρεπε να ταξινομηθούν με κάποιο τρόπο.

 Πράγματι, σημαντικοί Χημικοί της εποχής εκείνης, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν στοιχεία με παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες και προσπάθησαν να τα κατατάξουν ή να τα ομαδοποιήσουν. Η κατάταξη των στοιχείων σε ένα πίνακα θα βοηθούσε τους χημικούς, αλλά και τους μαθητές τους, στη μελέτη των στοιχείων.