Σχηματισμός κατιόντων αλκαλίων

Τα αλκάλια όπως είπαμε ανήκουν στην 1η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και έχουν κοινές ιδιότητες.

Ο λόγος για τον οποίο έχουν αυτές τις ιδιότητες είναι ότι όλα τα αλκάλια αποβάλουν εύκολα ένα ηλεκτρόνιο και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +1.