Η όξινη βροχή

Το νερό της βροχής κανονικά είναι ελαφρώς όξινο. Το pΗ της είναι γύρω στο 5,6 που οφείλεται στο ασταθές ανθρακικό οξύ (H 2 CO 3 ) που δημιουργείται από τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) του ατμοσφαιρικού αέρα στο νερό της βροχής κατά την αντίδραση:

Στις βιομηχανικές και στις αστικές περιοχές η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξείδια - ρύπους είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η καύση των ορυκτών καυσίμων (υγραέριο, πετρέλαιο, άνθρακας) από τις μηχανές εσωτερικής καύσης (όπως κινητήρες των αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.α.) και από κάθε είδους καυστήρες (κεντρικής θέρμανσης ή παραγωγής ατμού μεγάλων κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων) παράγει οξείδια του άνθρακα (CO και CO 2 ), του θείου (SO 2 και SO 3 ) και του αζώτου (ΝΟ και NO 2 ).

Τα παραπάνω αέρια οξείδια αντιδρούν με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και το νερό της βροχής και σχηματίζουν οξέα όπως το ανθρακικό (H 2 CO 3 ), το θειικό (H 2 SO 4 ) και το νιτρικό οξύ (H 2 NO 3 ).

Τα οξέα αυτά διαλύονται στο νερό της βροχής μετατρέποντας την σε όξινη με pΗ από 3,5 έως 4,5. Πιο συγκεκριμένα το SO 2 αντιδρά αργά με το O 2 του αέρα και στη συνέχεια με το νερό της βροχής με αποτέλεσμα το σχηματισμό του ισχυρού θειικού οξέος.

Το ΝO αντιδρά επίσης με το O 2 του αέρα και στη συνέχεια με το νερό της βροχής με αποτέλεσμα το σχηματισμό του ισχυρού νιτρικού οξέος και του ασθενούς νιτρώδους οξέος (HNO 2 ).