Το pH των βάσεων

Οι ουσίες που έχουν τις κοινές ιδιότητες των βάσεων λέγεται ότι παρουσιάζουν βασικό χαρακτήρα ή ότι παρουσιάζουν βασικότητα.

Οι κοινές ιδιότητες των βάσεων είναι οι εξής:

1. Έχουν γεύση πικρή και καυστική.
2. Έχουν σαπωνοειδή υφή.
3. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών.

Η βασικότητα ενός διαλύματος εξαρτάται από το είδος της βάσης και πόσο αραιό είναι το διάλυμα. Έτσι ένα διάλυμα βάσης χαρακτηρίζεται ανάλογα με την ένταση του βασικού του χαρακτήρα ως ελαφρώς βασικό, λίγο βασικό, βασικό ή πολύ βασικό.

Η βασικότητα ενός διαλύματος μπορεί να μετρηθεί με την κλίμακα του pΗ (πεχά). Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πεχαμετρικό χαρτί, το οποίο είναι εμποτισμένο σε κατάλληλο δείκτη είτε για μεγαλύτερη ακρίβεια, με τα ηλεκτρονικά πεχάμετρα.

Τα διαλύματα των βάσεων έχουν τιμή pΗ από 7 έως 14. Όσο βασικότερο είναι ένα διάλυμα τόσο μεγαλύτερο είναι το pΗ.