Οι κυριότερες βάσεις

Το υδροξείδιο του νατρίου (NaOH)

Το υδροξείδιο του νατρίου εξαιτίας της καυστικής του γεύση είναι γνωστό και ως “καυστικό νάτριο”.

Είναι λευκό κρυσταλλικό στερεό, λιπαρό στην αφή και με πολύ μεγάλη διαλυτότητα στο νερό.

Είναι τοξικό και προσβάλει γρήγορα ζωικούς και φυτικούς ιστούς. Επειδή τα διαλύματά του προσβάλουν αργά αργά το γυαλί και την πορσελάνη, δεν πρέπει να μένουν μέσα σε γυάλινα σκεύη και συσκευές γιατί τα αχρηστεύουν.

Το υδροξείδιο του καλίου (KOH)

Το υδροξείδιο του καλίου είναι γνωστό και ως “καυστικό κάλιο”.

Είναι, λευκό κρυσταλλικό στερεό λιπαρό στην αφή και πολύ διαλυτό στο νερό.

Ερεθιστικό και προκαλεί πληγές στο δέρμα. Καταστρέφει τους ζωικούς, τους φυτικούς ιστούς και τα υφάσματα.

Το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH) 2 )

Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι ο γνωστός ασβέστης.

Είναι λευκή άμορφη σκόνη με μικρή διαλυτότητα στο νερό (0,17% w/w), που μειώνεται όταν αυξάνει η θερμοκρασία του διαλύτη. Κατά τη διάλυσή του στο νερό εκλύεται θερμότητα και το διάλυμα που προκύπτει είναι το ασβεστόνερο.

Καταστρέφει τους ζωικούς και φυτικούς ιστούς και τα υφάσματα. Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.

Η αμμωνία (NH 3 )

Σε καθαρή μορφή είναι άχρωμο αέριο, ελαφρότερο από τον αέρα με ερεθιστική μυρωδιά. Παράγεται κατά τη διάσπαση των ούρων. Διαλύεται στο νερό (1 όγκος νερού διαλύει 1300 όγκους αέριας αμμωνίας στους 0 o C). Στα διάλυμά της δημιουργούνται ιόντα αμμωνίου ΝΗ 4 + (aq) και ιόντα υδροξείδιου ΟΗ - (aq) σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

Η εισπνοή της αμμωνίας προκαλεί ασφυκτικά φαινόμενα, εγκαύματα στους βλεννογόνους της αναπνευστικής και της πεπτικής οδού και σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.