Δομή και ιδιότητες αλκοολών

Οι αλκοόλες είναι μια σημαντική τάξη οργανικών ενώσεων. Το μόριό τους προκύπτει από τους υδρογονάνθρακες με την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων υδρογόνων από την ομάδα του υδροξυλίου (-ΟΗ), επομένως έχουν το γενικό τύπο C ν Η 2ν+2 Ο.

Βρίσκουν πολλές εφαρμογές στη χημική βιομηχανία, καθώς αποτελούν πρώτες ύλες για την παρασκευή πλήθους άλλων οργανικών ενώσεων. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στην καθημερινή ζωή.

Δύο από τις αλκοόλες είναι πολύ γνωστές. Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη είναι το γνωστό μας καθαρό οινόπνευμα που χρησιμοποιούμε στην ιατρική, αλλά και η αλκοόλη των ποτών. Το μπλέ οινόπνευμα είναι και αυτό αλκοόλη, αλλά περιέχει χρώμα και μια άλλη αλκοόλη, την μεθανόλη, η οποία είναι τοξική και προστίθεται για να αποτρέψει την χρήση του οινοπνεύματος εμπορίου για παρασκευή ποτών. Και οι δύο μίγνυνται με το νερό σε οποιαδήποτε αναλογία.

Oι αλκοόλες καίγονται και αυτές και παρουσία αρκετού οξυγόνου δίνουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό:

Μεθανόλη: 2CΗ 3 ΟΗ(l) + 3O 2 (g) 2CO 2 (g) + 4Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Αιθανόλη: 2C 2 Η 5 ΟΗ(l) + 6O 2 (g) 4CO 2 (g) + 6Η 2 Ο(g) + Θερμότητα 

Από την καύση παράγεται θερμότητα και έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, αφού μάλιστα δε ρυπαίνουν.

H αιθανόλη παρασκευάζεται στη βιομηχανία από το αιθένιο με την προσθήκη νερού:

             C 2 Η 4 (g) + Η 2 Ο (g) C 2 Η 5 ΟΗ(g)

Η μεθανόλη από θέρμανση ξύλων απουσία αέρα, γι' αυτό λέγεται και "ξυλόπνευμα". Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση της αιθανόλης γίνεται από τα ζαχαρούχα διαλύματα, όπως ο χυμός των σταφυλιών ή μούστος, με αλκοολική ζύμωση. Προκύπτει κρασί και στη συνέχεια διαχωρίζουμε την αλκοόλη με απόσταξη.