Η θέση των αλογόνων στον Περιοδικό Πίνακα

Όπως γνωρίζουμε, αλογόνα ονομάζονται τα αμέταλλα στοιχεία που ανήκουν στην 17η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.

Τα στοιχεία αυτά είναι το Φθόριο, F, το Χλώριο, Cl, το Βρώμιο, Br, το Ιώδιο, I, και το Αστάτιο, At, το οποίο είναι πολύ ασταθές και δεν το συναντάμε στη φύση.

Δες παρακάτω μερικές γενικές πληροφορίες γι' αυτά.