Απλοί κανόνες ονοματολογίας των οξέων

Τα οξέα διακρίνονται σε οξυγονούχα (αν στο μόριο τους περιέχεται οξυγόνο) όπως το ανθρακικό οξύ (Η 2 CO 3 ) και σε μη οξυγονούχα (αν δεν περιέχεται οξυγόνο) όπως το υδροχλωρικό οξύ (HCl).

Mη οξυγονούχα οξέα

Τα μη οξυγονούχα οξέα είναι της γενικής μορφής Η x Α όπου Η είναι το υδρογόνο, Α κάποιο αμέταλλο και x το φορτίο των ανιόντων των αμέταλλων χωρίς το πρόσημο τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποδίδονται τα κυριότερα αμέταλλα με τα ονόματα τους και το φορτίο των ανιόντων τους.

Όνομα Σύμβολο Ανιόν Φορτίο
Φθόριο F F - -1
Χλώριο Cl Cl - -1
Βρώμιο Br Br - -1
Ιώδιο I I - -1
Θείο S S 2- -2

Ένας απλός τρόπος ονοματολογίας των μη οξυγονούχων οξέων είναι ο εξής:

Ύδρο + Όνομα του αμέταλλου

Παραδείγματα:

HCl: υδρο - χλώριο
HF: υδρο - φθόριο
HI: υδρο - ιώδιο
H 2 S : υδρο - θείο
HBr: υδρο - βρώμιο

Προσοχή! Ο παραπάνω τρόπος ονοματολογίας αναφέρεται σε αέριες ενώσεις. Το υδροχλώριο στην υγρή φάση ονομάζεται υδροχλωρικό οξύ.

Oξυγονούχα οξέα

Τα οξυγονούχα οξέα είναι ενώσεις του υδρογόνου με τα πολυατομικά ιόντα (σε αυτά ένα ή περισσότερα άτομα στο πολυατομικό ιόν είναι οξυγόνο).

Ο γενικός μοριακός τύπος για αυτά τα οξέα είναι Η x Π όπου Η είναι το άτομο υδρογόνου, Π είναι το πολυατομικό ιόν και x το φορτίο του πολυατομικού ιόντος χωρίς το πρόσημο του.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα κυριότερα πολυατομικά ιόντα και το φορτίο τους

Όνομα Πολυατομικό ιόν Φορτίο
Νιτρικό ΝΟ 3- -1
Χλωρικό ClΟ 3- -1
Ανθρακικό CO 3 2- -2
Θειικό SO 4 2- -2
Φωσφορικό PO 4 3- -3

Ένας απλός τρόπος ονοματολογίας των οξυγονούχων οξέων είναι ο εξής:
Όνομα του πολυατομικού ιόντος με την κατάληξη οξύ.

Παραδείγματα:

H 2 3 : ανθρακικό οξύ
HNO 3 : νιτρικό οξύ
H 2 4 : θειικό οξύ
H 3 ΡΟ 4 :φωσφορικό οξύ