Οι αλκοόλες και η αλκοολική ζύμωση με λίγα λόγια
  • Τα δύο πρώτα μέλη της τάξης των αλκοολών είναι η μεθανόλη , CH 3 OH, και η αιθανόλη , C 2 H 5 OH, ενώσεις υγρές, με χαμηλά σημεία βρασμού που καίγονται προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με έκλυση θερμότητας.
  • Η αιθανόλη παρασκευάζεται συνθετικά από το αιθένιο και με αλκοολική ζύμωση από σακχαρούχα διαλύματα.
  • Οι ζυμώσεις είναι οργανικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται με την βοήθεια ενζύμων, τα οποία παράγονται από ειδικούς μικροοργανισμούς, τους ζυμομύκητες.
  • Τα ένζυμα έχουν μεγάλη εξειδίκευση και δρούν κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες.
  • Αλκολούχα ποτά είναι αυτά που περιέχουν αιθανόλη και διακρίνονται στα μη αποσταζόμενα που προκύπτουν από αλκοολική ζύμωση (κρασί, μπύρα), στα αποσταζόμενα (ούζο, ρακί, ουίσκυ, βότκα, κ.α.) και τα ηδύποτα ή λικέρ.
  • H υπερκατανάλωση αιθανόλης επιβραδύνει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μακροπρόθεσμα προκαλεί ασθένειες όπως η κίρρωση του ήπατος, είναι πολύ επικίνδυνη για το έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη, αποτελεί την κύρια αιτία των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ οδηγεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά.