Οι βάσεις και οι δείκτες

Τα χρώματα των δεικτών δεν επηρεάζονται μόνο από την παρουσία οξέων αλλά και των βάσεων.

Στα διαλύματα των βάσεων οι δείκτες παίρνουν ορισμένο χρώμα, συνήθως διαφορετικό από αυτό που εμφανίζουν στα όξινα διαλύματα.

Πιο συγκεκριμένα, το μπλε της βρωμοθυμόλης σε βασικό διάλυμα, από μενεξεδί (ιώδες) γίνεται μπλε. Η φαινολοφθαλεΐνη από άχρωμη γίνεται κόκκινη ενώ η ηλιανθίνη παραμένει κίτρινη (σε όξινο διάλυμα η ηλιανθίνη γίνεται κόκκινη).