Απλοί κανόνες ονοματολογίας των βάσεων

Ο γενικός μοριακός τύπος των βάσειων είναι Μ(ΟΗ)x όπου Μ είναι το μέταλλο, ΟΗ είναι το υδροξείδιο και x το φορτίο του μετάλλου χωρίς το πρόσημο του.

Τα ονόματα των βάσεων είναι της μορφής "Υδροξείδιο του Μετάλλου".

Παραδείγματα

NaOH: υδροξείδιο του νατρίου
ΚΟΗ: υδροξείδιο του καλίου
Ca(OH)2 : υδροξείδιο του ασβεστίου.

Τα φορτία των κυριότερων μετάλλων αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέταλλο Σύμβολο Κατιόν Φορτίο
Νάτριο Na Na + +1
Κάλιο K K + +1
Άργυρος Ag Ag + +1
Χαλκός Cu Cu +, Cu +2 +1, +2
Ασβέστιο Ca Ca +2 +2
Μαγνήσιο Mg Mg +2 +2
Μαγγάνιο Mn Mn +2 +2
Βάριο Ba Ba +2 +2
Ψευδάργυρος Zn Zn +2 +2
Μόλυβδος Pb Pb +2 +2
Σίδηρος Fe Fe +2, Fe +3 +2, +3
Αργίλιο Al Al +3 +3

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι η αμμωνία (NH 3 ).