Η γεύση των βάσεων

Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού στο σπίτι, όπως τα υγρά για τα τζάμια, τα απορρυπαντικά σε σκόνη, τα σπρέι για τον καθαρισμό του φούρνου από τα καμένα λίπη, τα αποφρακτικά των αποχετεύσεων κ.α. περιέχουν ως δραστικά συστατικά ουσίες που ανήκουν στην αντίπαλη οικογένεια των οξέων, τις βάσεις.

Οι βάσεις έχουν πικρή και καυστική γεύση. Η διαπίστωση αυτή έγινε με δοκιμή πολύ αραιών διαλυμάτων βάσεων και με πολλές επιφυλάξεις επειδή τα διαλύματα των βάσεων είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Οι βάσεις προσβάλουν έντονα τους ιστούς. Μάλιστα εξαιτίας αυτής της δράσης τους ονομάζονται και καυστικά.

Άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα των βάσεων είναι η σαπωνοειδής υφή τους (οι δοκιμές για την αφή γίνονται σε αραιά διαλύματα βάσεων).

Οι κυριότερες βάσεις είναι το υδροξείδιο του νατρίου ή όπως αλλιώς λέγεται καυστικό νάτριο (ΝaOH), υδροξείδιο του καλίου ή αλλιώς καυστικό κάλιο (ΚOH), το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH) 2) και η αμμωνία (ΝΗ 3).