Τα οξέα με λίγα λόγια
 • Τα κυριότερα οξέα είναι το υδροχλώριο (HCl), το νιτρικό (HNO 3 ), το θειϊκό (H 2 SO 4 ) και το οξικό οξύ (CH 3 COOH).
 • Μεταβάλουν το χρώμα των φυσικών δεικτών.
 • Αντιδρούν με τη σόδα και το μάρμαρο (ανθρακικά άλατα) και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.
 • Αντιδρούν με δραστικά μέταλλα και ελευθερώνουν υδρογόνο.
 • Σύμφωνα με τον Arrhenius οξύ είναι κάθε ένωση που διαλύεται στο νερό και ελευθερώνει κατιόντα υδρογόνου (H + ) στο διάλυμα.
 • Η οξύτητα των διαλυμάτων οφείλεται στα κατιόντα υδρογόνου (H + ) και εξαρτάται από την ποσότητά τους στο διάλυμα η οποία μετριέται στην κλίμακα pH.
 • Η τιμή του pH ενός διαλύματος μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
 • Τα διαλύματα των οξέων στην κλίμακα pH παίρνουν τιμές από 0 έως 7 και όσο πιο μικρή είναι η τιμή του pH, τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα του διαλύματος,
 • H τιμή του pH ενός διαλύματος οξέος μειώνεται όταν συμπυκνώνεται και αυξάνεται όταν αραιώνεται.
 • Τα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 είναι ουδέτερα.
 • Τα οξέα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, στα τρόφιμα, σε διάφορα υγρά και απορρυπαντικά στο σπίτι.
 • Τα οξέα έχουν πολλές εφαρμογές στο χημικό εργαστήριο και τη βιομηχανία.
 • Η όξινη βροχή είναι το φαινόμενο όπου το νερό της βροχής περιέχει οξέα και προκαλεί διάβρωση στα μαρμάρινα μνημεία και βλάβες στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.