Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες ονομάζονται οι ίνες που κατασκευάζονται από καθαρό διοξείδιο του πυριτίου, SiO 2 , και έχουν το πάχος περίπου μιας ανθρώπινης τρίχας. Τα καλώδια οπτικών ινών αποτελούνται από πάρα πολλές οπτικές ίνες.

Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις τηλεπικοινωνίες και σε οπτικά όργανα ακριβείας.

Παρουσιάσεις