Η κλίμακα pH (πε-χα)

Το 1909 ο Δανός χημικός Soren Sorensen επινόησε μια κλίμακα, που την ονόμασε κλίμακα pH (πε-χα) (potential Hydro genii: δύναμη υδρογόνου) και με την οποία μπορεί κάποιος να μετρήσει την οξύτητα ή την βασικότητα μιας ουσίας.

Η κλίμακα κυμαίνεται από 0 έως 14.

Στην κλίμακα αυτή, τα διαλύματα των οξέων παίρνουν τιμές από 0 έως 6 και μάλιστα οσο πιο μικρή είναι η τιμή του pH, τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα του διαλύματος.

Τα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 δεν είναι ούτε όξινα, ούτε βασικά και λέγονται ουδέτερα. Το καθαρό νερό έχει πάντα pH=7.

Τα διαλύματα των βάσεων παίρνουν τιμές από 8 μέχρι 14. Όσο πιο βασικό είναι ένα διάλυμα τόσο μεγαλύτερο είναι το pH του.