Η δομή των μετάλλων και τα αποτελέσματά της

Τα μέταλλα όπως ξέρουμε δεν αποτελούνται από μόρια αλλά από άτομα διατεταγμένα στο χώρο σε ένα πλέγμα. Πουθενά δε διακρίνεται μια ομάδα ατόμων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μόριο.

Σε αυτήν τη δομή αλλά και στην ιδιαίτερη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων τους οφείλονται μια σειρά από ιδιότητές τους όπως η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, η διαστολή τους κατά τη θέρμανση, η ελατότητά τους, κ.α.