Φυσικές ιδιότητες του οξειδίου του πυριτίου

Στην παρουσίαση αυτή εξετάζονται μερικές από τις φυσικές ιδιότητες του οξειδίου του πυριτίου, όπως η σκληρότητά του, η διαύγεια του και η αθραυστότητά του.