Σφυρηλάτηση μετάλλων

Σε ένα παραδοσιακό σιδεράδικο θα γνωρίσουμε πως σφυρηλατούνται μερικά μέταλλα.

Το αλουμίνιο είναι πολύ ελατό. Σφυρηλατείται ακόμα και ψυχρό.

Ο χαλκός σφυρηλατείται καλύτερα αφού πρώτα θερμανθεί.

Ο σίδηρος απαιτεί ισχυρή θέρμανση πριν σφυρηλατηθεί. Σε αυτή κατάσταση, μάλιστα, μπορούμε να κολήσουμε δύο κομμάτια σιδήρου.

Αντίθετα ο ψευδάργυρος δεν είναι ελατός και σπάει, αν τον σφυρηλατήσουμε κρύο. Μετά από θέρμανση σφυρηλατείται εύκολα.