Χημικές εξισώσεις αντιδράσεων απλής αντικατάστασης

Σε αυτό κουίζ μπορείς να καταστρώσεις 3 αντιδράσεις απλής αντικατάστασης.

Κάθε μία από τις 3 αντιδράσεις δίνεται περιγραφικά. Σύρετε τους χημικούς τύπους και τους συντελεστές στην κατάλληλη θέση για να καταστρώσετε την κάθε χημική εξίσωση. Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής αυτή επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Αφού η εξίσωση καταστρωθεί σωστά, με αλλεπάλληλα κλικ μπορείτε να εξάγετε την τελική χημική εξίσωση.

Επιλέξτε "Επανάληψη" για να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαγωγής της τελικής χημικής εξίσωσης.
Επιλέξτε το δεξί ή το αριστερό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίδραση.

άνοιξε απο εδώ το κουίζ...
Άνοιξε απο εδώ το κουίζ...