Επίδραση των βάσεων στο χρώμα των δεικτών

Σε αυτό το πείραμα ως δείκτης χρησιμοποιείται ο ζωμός του κόκκινου λάχανου. Το χρώμα του στο νερό είναι μωβ.

Ο δείκτης προστίθεται σε διαλύματα δύο βάσεων (υδροξείδιο του νατρίου και ασβεστόνερο) και το χρώμα τους αλλάζει σε πράσινο.