Διάσταση υδροξειδίου του νατρίου στο νερό

Σε αυτό το βίντεο μπορείς να παρακολουθήσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο τη διάσταση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό, δηλαδή τη διάσπασή του και την απελευθέρωση κατιόντων νατρίου και ανιόντων υδροξειδίου.

Το υδροξείδιο του νατρίου είναι κρυσταλλική ένωση. Τα δύο ιόντα υπάρχουν και στον κρύσταλλο. Ουσιαστικά γίνεται διάσταση του κρυστάλλου με τη βοήθεια των μορίων του νερού.