Το πολυαιθυλένιο (PET)

Στην παρουσίαση αυτή, περιγράφεται ο σχηματισμός του πολυμερούς πολυαιθυλενίου (PET) από τον πολυμερισμό μορίων αιθενίου και η χρήση του στην κατασκευή διαφανών μεμβρανών.