Αλκοολική ζύμωση και οινοποιία

Τα σταφύλια, μετά τη συλλογή τους, συνθλίβονται για να παραληφθεί ο χυμός τους, ο μούστος. Παλαιότερα, αυτό γινόταν ποδοπατώντας στα σταφύλια ή με το χέρι σε ειδικά βαρέλια, ενώ σήμερα σε ειδικά μηχανήματα.

Ο μούστος αφήνεται σε βαρέλια για να πραγματοποιηθεί η ζύμωση και μετά το τέλος της, το κρασί φυλάσσεται σε δρύινα βαρέλια για παλαίωση.

Το κρασί εμφιαλώνεται μετά από χρονικό διάστημα παλαίωσης που εξαρτάται από την ποικιλία του.